Đăng nhập
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Đặt Lại Mật Khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quay lại Đăng nhập
Paddy Considine

Paddy Considine

Tiểu sử

  • Được biết đến: Acting
  • Sinh nhật: 1973-09-05
  • Nơi Sinh: Buton-on-Trent, Staffordshire, England, UK
  • Còn được Biết đến Như: PT Kommandor, Пэдди Консидайн, 패디 콘시딘

Danh Sách Phim Của Paddy Considine