Đăng nhập
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Đặt Lại Mật Khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quay lại Đăng nhập
Nancy Cartwright

Nancy Cartwright

Tiểu sử

  • Được biết đến: Acting
  • Sinh nhật: 1957-10-25
  • Nơi Sinh: Dayton, Ohio, USA
  • Còn được Biết đến Như: Nancy Jean Cartwright, 'Nympho-Nance' Cartwright, Bartfright Cartwright, I Peed My Pants Nance, Nancy 'Killer Actor' Cartwright, Nancy 'Mwah Ah Aaaah' Cartwright, Nancy 'Thankenstein' Cartwright, Nancy Bartfight, Nancy Bartfright, Nancy Heart-Fright, Nancy Thankenstein Cartfright, Nasty Nancy, Nasty Nancy Cartwright, Necro-Fancy Nancy, Nefarious Nancy Cartwright, Nightmare-Nancy Scar-Fright, Nocturnal Nancy Cartwright, Nocturnal Nancy Frightwright, NecroNance, Nancy 'Freakin'' Cartwright, Nightmarish-Nancy Cartfright, The Nancerrator, Scary Night Cartfight, Fancy Foodfight

Danh Sách Phim Của Nancy Cartwright