Đăng nhập
Chúng tôi sẽ không bao giờ chia sẻ email của bạn với bất cứ ai khác.
Đặt Lại Mật Khẩu

Nhập địa chỉ email của bạn và chúng tôi sẽ gửi cho bạn một liên kết để đặt lại mật khẩu của bạn.

Quay lại Đăng nhập
Jurnee Smollett

Jurnee Smollett

Tiểu sử

  • Được biết đến: Acting
  • Sinh nhật: 1986-10-01
  • Nơi Sinh: New York City, New York, USA
  • Còn được Biết đến Như: Jurnee Diana Smollett, Jurnee Smollett-Bell, 저니 스몰렛, 朱妮·絲莫利特